Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Cove Residences Trạng thái:Căn hộ hạng sang
Số Block:2Số tầng:16
Quy mô:14.6 hectaMật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:136Ngày hoàn thành:tháng 5/2022
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Cove Residences
Trạng thái:Căn hộ hạng sang
Số Block:2
Số tầng:16
Quy mô:14.6 hecta
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:136
Ngày hoàn thành:tháng 5/2022