Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Cove Residences Trạng thái:Chuyển Nhượng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:14.6 hecta Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:136 Ngày hoàn thành:Quý 2/2022 dự kiến
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Cove Residences
Trạng thái:Chuyển Nhượng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:14.6 hecta
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:136
Ngày hoàn thành:Quý 2/2022 dự kiến
1