Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Narra Residences Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4Số tầng:
Quy mô:1,9 haMật độ xây dựng:
Số căn hộ:500Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Narra Residences
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:
Quy mô:1,9 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:500
Ngày hoàn thành:
1