Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Narra Residences Trạng thái:Căn hộ cao cấp
Số Block:4Số tầng:
Quy mô:1,9 haMật độ xây dựng:
Số căn hộ:230Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Narra Residences
Trạng thái:Căn hộ cao cấp
Số Block:4
Số tầng:
Quy mô:1,9 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:230
Ngày hoàn thành:
1
Hotline
Zalo
Fanpage