Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đang mở bán
Giá: 108 - 128 tr/m²
  • Số căn hộ: 510
  • Mật độ xây dựng: 37%
Thủ Thiêm, Quận 2, HCMC
Sắp mở bán
Giá: 10000$ - 12000$ /m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 124m
Thủ Thiêm, Quận 2, HCMC
Đang xây dựng
Giá: 13-40 tỷ / căn
  • Số căn hộ: 500
  • Mật độ xây dựng:
Thủ Thiêm, Quận 2, HCMC
Chuyển Nhượng
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 136
  • Mật độ xây dựng:
Thủ Thiêm, Quận 2, HCMC
Đang xây dựng
Giá: 98,9 - 340 tr/m²
  • Số căn hộ: 472
  • Mật độ xây dựng: 7-8 căn / sàn
Thủ Thiêm, Quận 2, HCMC
1