Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: The Skyline Trạng thái:Căn hộ hạng sang
Số Block:1Số tầng:34
Quy mô:01 HaMật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:300Ngày hoàn thành:Quý IV/2026
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: The Skyline
Trạng thái:Căn hộ hạng sang
Số Block:1
Số tầng:34
Quy mô:01 Ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:300
Ngày hoàn thành:Quý IV/2026