Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Cove Residences Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1 Số tầng:34
Quy mô:271 ha Mật độ xây dựng:124m
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Cove Residences
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1
Số tầng:34
Quy mô:271 ha
Mật độ xây dựng:124m
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
1