Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Linden Residences Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:34
Quy mô:14.6 hecta Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:510 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Linden Residences
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:34
Quy mô:14.6 hecta
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:510
Ngày hoàn thành:
1