Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Tilia Residences Trạng thái:Căn hộ cao cấp
Số Block:4Số tầng:30
Quy mô:1,2 HaMật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:472Ngày hoàn thành:Tháng 3/2021
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Tilia Residences
Trạng thái:Căn hộ cao cấp
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:1,2 Ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:472
Ngày hoàn thành:Tháng 3/2021