Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Linden Residences Trạng thái:Sẵn Sàng
Số Block:Số tầng:25
Quy mô:Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Linden Residences
Trạng thái:Sẵn Sàng
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
1