Phòng ngủ:4 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại:Tilia Residences
Tầng:2x Tòa:Tilia
Hướng ban công:Tây Bắc Phòng wc:3
Diện tích:202m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:202m2
Phòng ngủ:4
Phòng wc:3
Tầng:2x
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại:Tilia Residences
Tòa:Tilia
Hướng ban công:Tây Bắc