Phòng ngủ:3 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại:Tilia Residences
Tầng:2x Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:3
Diện tích:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:3
Phòng wc:3
Tầng:2x
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại:Tilia Residences