Phòng ngủ: 3 Pháp lý: 15%
Nhu cầu: Loại: Narra Residences
Tầng: Thấp Tòa: NARRA RESIDENCES
Hướng ban công: TÂY BẮC Phòng wc: 3
Diện tích:126
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 126
Phòng ngủ: 3
Phòng wc: 3
Tầng: Thấp
Pháp lý: 15%
Nhu cầu:
Loại: Narra Residences
Tòa: NARRA RESIDENCES
Hướng ban công: TÂY BẮC