Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Linden Residences Trạng thái:Siêu Khuyến Mãi
Số Block:4Số tầng:34
Quy mô:64Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:04Ngày hoàn thành:07/01/2021
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: Linden Residences
Trạng thái:Siêu Khuyến Mãi
Số Block:4
Số tầng:34
Quy mô:64
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:04
Ngày hoàn thành:07/01/2021

Chấp nhận để chúng tôi có thể lưu trữ bạn cho những lần viềng thăm website lần sau. Hỗ trợ cập nhật thông tin chính xác và nhanh nhất.