Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: TILIA - MU7 Trạng thái:
Số Block:4Số tầng:2
Quy mô:Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: TILIA - MU7
Trạng thái:
Số Block:4
Số tầng:2
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4
Ngày hoàn thành:

Chấp nhận để chúng tôi có thể lưu trữ bạn cho những lần viềng thăm website lần sau. Hỗ trợ cập nhật thông tin chính xác và nhanh nhất.